Aktuality

Leden 2021

 • 22.1.: prezentace bakalářského studijního programu Religionistika na Dni otevřených dveří 2021 na platformě ZOOM, TF JU, České Budějovice.

Únor 2021

Březen 2021

Duben 2021

 • 30.4.: 21. ročník orientalistického kolokvia „Orientalia Antiqua Nova“, pořádaného Katedrou blízkovýchodních studií Filosofické fakulty Západočeské university v Plzni. Téma mého příspěvku online bylo "Náboženská ekonomika muslimských organizací v Německu a Rakousku".

Květen 2021

 • Natáčení vzdělávacího videa "Svět náboženských symbolů" s kolegy z Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Červen 2021

 • 25.6.: pořádání Religionistické exkurze 2021 do premonstrátského kláštera v Milevsku.

Červenec 2021

 • 11.-18.7.7.: Staff Week v rámci projektu mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+, Sarajevská univerzita.

Září 2021

 • 24.9.: přednáška v rámci akce "Noc vědců" na téma "Jak ubíhá čas v náboženstvích světa".
 • 24.9. - 25.9.: Účast na online mezinárodním workshopu "Materiality of Religion in Central and Eastern Europe", University of Szeged, Department of Religious Studies.
 • 30.8. - 3.9.: 18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions. Téma mého příspěvku: Place of Memory: Gravestones at Muslim Sections of the Central Cemetery in Vienna. Pisa, Itálie.
 • 27.9. - 1.10.: VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy. Téma mého příspěvku: Bremgartenfriedhof in Bern as the Example of Successful Integration of Muslims. Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, Polsko.

Říjen 2021

 • 4.10.: přednáška o nových náboženských hnutích, Gymnázium Prachatice.
 • 11.10.: přednáška v rámci kurzu Nemocniční kaplani o vyznavačích vybraných náboženství světa (judaismus, islám, hinduismus, buddhismus) jakožto potencionálních pacientech západočeských nemocnic a nových náboženských hnutích, Biskupství plzeňské.
 • 14.10.: přednáška o islámu pro studenty druhého ročníku Gymnázia Strakonice.
 • 21.10: začátek obnoveného celosemestrálního kurzu "Baroko: umění, architektura, krajina" pro Univerzitu třetího věku, TF JU.

Listopad 2021

 • 2.-3. 11: Aktivní účast na 20. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Téma mého posteru: "Výzkum nápisů psaných latinkou na muslimských hrobech v Německu a Rakousku", Ústav dějin umění Akademie věd ČR.
 • 11.-12. 11.: pátý ročník odborné konference s mezinárodní účastí: Česká a slovenská islamologie 2021: současná témata a budoucí výzvy. Téma mého příspěvku: bude oznámeno. TF JU, České Budějovice.
 • 19.11.: přednáška o muslimech v Evropě v semináři na jednom z jihočeských gymnázií.
 • 24.11.: přednáška pro veřejnost v rámci cyklu Hovory v aule na téma Současná náboženská scéna v ČR, Gymnázium Prachatice.
 • 26.11.: přednáška o muslimech v Evropě v semináři na jednom z jihočeských gymnázií.

Prosinec 2021

 • 5.12.-10.12.: pobyt na Sarajevské univerzitě v rámci Kreditové mobility.
 • 13.12.: panelová diskuze na FF UHK.

 

Vyšlé knihy (i) o islámu (odborná literatura a další)

2021

 • Náser-e Chosrou: Kniha cest. Praha: Academia 2021.
 • Abdolkarím Sorúš: Náboženství, modernita a sekularismus v současné íránské filosofii. Praha: Nakladatelství Filosofia 2021.
 • Muhammad aš-Šahrastání: Kniha náboženských a filosofických sekt a škol (díly věnované islámským směrům a odnožím). Praha: Academia 2021.

2020

 • Peza, K.:Řád bektášíja a další mystické řády u albánského obyvatelstva na Balkáně. Brno: CDK 2020.
 • Ludvík, Z.: Teritorium a násilný nestátní aktér: Ovládnutím území k efektivnímu naplnění cílů radikálního islámu? Praha: Karolinum 2020.
 • Čejka, M.: Korán, meč a volební urna. Zdroje a podoby islamismu. Praha: Academia 2020.
 • Beránek, O. - Ostřanský, B. - Ťupek, P. (eds.):Islámská čítanka: Studijní antologie islámského písemnictví. Praha: FF UK 2020.

2019

 • Foletti, I. - Meinecke, K.: Jupiter, Kristus, Chalífa: Obrazy mocných a zrození středověku (IV.–VII. století) Brno: Books & Pipes 2019.
 • Vojtíšek, Z. (eds.): Islám a křesťanství. Sborník k poctě Luboše Kropáčka. Praha: Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy 2019.
 • Ostřanský, B.: The Jihadist Preachers of the End Times: ISIS Apocalyptic Propagand. Edinburgh: Edinburgh University Press 2019.
 • Klapetek, M.: Dějiny islámského umění. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2019. ISBN 978-80-7394-730-9. Odkaz na stánky knihy.
 • Malečková, J.- Kučera, P.: Z Istanbulu až na konec světa. Osmanské cestopisy z přelomu 19. a 20. století. Praha: Academia 2019.

2018

 • Rovenský, J. a kol.: Mezi mýty a minarety. Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světě. Praha: nakl. Filosofia 2018.
 • Nolte, E.: Islamismus: třetí radikální hnutí odporu. Brno: CDK 2018.
 • Kropáček, R.: Na cestě k porozumění Orientu a Africe: Vybrané texty z let 1964-2016. Praha: Karolinum 2018.
 • Mujanovič, M.: Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918. Praha: Filozofická fakulta UK 2018.
 • Jírů, L.: Vliv šíitského duchovenstva na politiku a společnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018.
 • Ostřanský, B. (ed.): Islamofobie po česku: Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy. Praha: nakl. Academia 2018.

2017

 • Černá, Z.: Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017.
 • Gombárová, J.: Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích. Praha: Karolinum 2017.
 • Černý, K.: Instability in the Middle East: Structural Changes and Uneven Modernisation 1950–2015. Praha: Karolinum 2017.
 • Bureš, J. - Čejka, M. - Daniel, J.: Muslimské bratrstvo v současnosti. Praha: Academia 2017.
 • Marková, D.: Indický muslim o sobě a jiní o něm. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav: Dar Ibn Rushd 2017.
 • Rosůlek, P. (ed.): O islámu a muslimech v České republice – vybrané kapitoly. Praha: nakl. Dokořán 2017.

2016

 • Hillenbrandová, C.: Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka 2016.
 • Hošek, P.: Islám jako výzva pro křesťany. Co máme tedy dělat tváří v tvář tomu, co vidíme kolem sebe?. Praha: Návrat domů 2016.
 • Hermann, R.: Konečná stanice Islámský stát? Selhání státu a náboženská válka v arabském světě. Praha: Academia 2016.
 • Ibn Síná: Láska jako cesta k Bohu. Výběr z díla: Živý, syn Bdícího; Pták; Salamán a Absál; Pojednání o lásce. Praha: Academia 2016.
 • Plisková, K.: Propaganda džihádu. Časopisy Al-káidy, Islámského státu a Tálibánu v angličtině. Brno: Barrister & Principal 2016.
 • Beránek, O. - Ostřanský, B. (eds.): Islámský stát: Blízký východ na konci časů. Praha: Academia 2016.
 • Gebelt, J.: Ve stínu islámu. Menšinová náboženství na Blízkém východě. Praha: Vyšehrad 2016.
 • Mendel, M.: Dějiny Saúdské Arábie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016.
 • Beránek, O. - Ostřanský, B. (eds.): Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Praha: Academia 2016.
 • Cardini, F.: Chalífa a Západ. Kořeny terorismu a pokrytectví Západu. Praha: Vyšehrad 2016.
 • Topinka, D. (eds.): Muslimové v ČR. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal 2016.
 • Bertrandon de la Broquiere, Jaroslav Svátek a kol. (ed.): Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016.
 • Mendel, Miloš: Muslimové a jejich svět. O víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu.. Praha: Dingir 2016.
 • Abú ’l-Fadl Badíc az-Zamán al-Hamadhání: Maqámy. Praha: Academia 2016.
 • Libor Čech: Írán a kultura mučednictví. Od zbožnosti k protestu. Praha: Academia 2016.

2015

 • Černý, K.: Význam kmenové společnosti v 21. století. Praha: Metropolotní univerzita/NLN 2015.
 • Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem. Historie-Otázky-Problémy, 2014, roč. 6, č. 2.
 • Franc, J. (ed.) et al: Europe and Islam. Olomouc: Refugium 2015.
 • Ťupek, Pavel: Salafitský islám. Praha: Academia 2015.
 • Roux, J.P.: Střet náboženství. Dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století). Praha: Rybka Publishers 2015.
 • Boušek, Daniel: Polemika judaismu s islámem ve středověku. Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemach Duran. Praha: Academia 2015.
 • Žďárský, P. (ed.): Alois Musil. Ze světa islámu. Praha: Akropolis 2015.
 • Černý, Karel (ed.): Nad Evropou půlměsíc. Muslimští imigranti, majorita a vzájemné percepce. Praha: Karolinum 2015.
 • Mendel, Miloš: Arabské jaro. Historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě. Praha: Academia 2015.

2014

 • Ostřanský, Bronislav (ed.): Smrt, hroby a záhrobí v islámu. Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů. Praha: Academia 2014.
 • Malecká, Jana: Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu. Brno: MUNIPress 2015.
 • Vojtíšek, Zdeněk (ed.):Apokalypsa, nebo transformace? : mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Dingir 2014.
 • Barhebraeus Grígórios Abulfaradž: Kratochvilná vyprávění. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2014.
 • Ostřanský, Bronislav: Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané kapitoly z "mediálního islámu". Academia 2014.
 • Křížek, Daniel: Taríqa naqšbandíja haqqáníja: islámská mystická duchovní nauka v teorii a praxi. Západočeská univerzita v Plzni 2014.
 • Kopecký, René - Bahbouh, Charif: Co je dobré vědět a arabském a islámském světě. Dar Ibn Rushd 2014.

2013

 • Siegl, Erik: Islám versus modernizace? Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku. Pohled Turguta Özala. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2013.
 • Islám. Visual Encyklopedia of Art. Praha: Slovart 2013.
 • Havlůjová, Hana - Jůn, Libor - Jůnová-Macková, Adéla - Navrátilová, Hana, Storchová, Lucie a Oerter, B. Wolf: Českoslovenští vědci v Orientu II. díl. Praha: Scriptorium 2013.
 • Hrdličková, Ivana: Islámské finance jako alternativa. Praha: A.M.S. 2013.
 • Löwenklau, Johannes: Kronika nová o národu tureckém.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2013.
 • Paulas, Jan - Zikmund, T. Martin - Kropáček, Luboš: Po cestách kamenitých.O životě, islámu a křesťanské víře. Praha: Vyšehrad 2013.
 • Sutton, Daud: Islámský design. Geniální geometrie. Praha: Dokořán 2013.
 • Bezoušková, Lenka: Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské.Praha: Leges 2013.
 • Beránek, Ondřej (ed.): Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady.Praha: Academia 2013.
 • Laurens, Henry: Arabský Orient za časů Ameriky.Praha: Academia 2013.
 • Cohen, Mark: Pod křížem a půlměsícem: Židé ve středověku.Praha: Vyšehrad 2013.
 • Vojtíšek, Zdeněk et al.: Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present.Praha: Dingir 2013.
 • Beránek, Zdeněk: Alžírsko. Krize devadesátých let.Praha: Karolinum 2013.
 • Tureček, Břetislav: Labyrintem Íránu.Praha: Knižní klub 2013.
 • Čejka, Marek: Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Třetí, rozšířené vydání. Brno: Barrister & Principal 2013.
 • Ibn Hazm: Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku. Překlad Daniel Boušek. Praha: Academia 2013.
 • Qutb, Sajjid: Milníky na cestě. Překlad Miloš Mendel. Praha: Academia 2013.
 • Ibn Tajmíja: Wásitské vyznání. Překlad Pavel Ťupek. Praha: Academia 2013.
 • Langrock, Momika: Libanonské rozhovory. Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart 2013.
 • Pavlíková, Eva: Muslimští migranti a český sekulární stát. Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart 2013.

2012

 • kolektiv autorů: Konec tohoto světa: Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir 2012.
 • Štefančík, Radoslav - Lenč, Josef: Mladí migranti v slovenskej spoločnosti. Medzinárodná migrácia, moslimovia, štát a verejná mienka. Brno: Tribun EU 2012.
 • Khidayer, Emíre: Život po arabsku. Praha: Mladá fronta 2012.
 • Hanuš, Jiří a kol.: Meze smířlivosti. Diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu. Brno: CDK 2012.
 • Hanuš, Jiří a kol.: Boží slovo a slovo lidské. Brno: CDK 2012.
 • Hemaya, Ahmad: Islám – hluboké nahlédnutí. Praha: Útředí muslimských obcí 2012
 • Abu Ameenah B. Philips: Základy tauhídu. Islámský koncept Boha. Praha: Útředí muslimských obcí 2012.
 • Ženka, Josef a kol.: Středomoří v dějinách. Praha: FF UK 2012.
 • Baumer, Iso: Trapisté z Tibhirine. Novodobí mučedníci z Alžírska. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2012.
 • Chenu, Bruno: Sedm životů pro Boha a pro Alžírsko. Praha: Paulínky 2012.
 • Čejka, Marek: Lidé svatých zemí/People of the Holy Lands. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal 2012.
 • Mikulicová, Mlada: Biskup Severus z Ašmúnajnu. Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě. Praha: Karolinum 2012.
 • Kol. autorů:Arabské jaro rok poté. Naděje, nebo zklamání? Sborník č. 98. Praha: CEP 2012.
 • Abú Hámid al-Ghazálí: Ghazálího výklenek světel. Přeložila Zora Hesová. Praha: Academia 2012.
 • Hemaya, Ahmad: Islám – hluboké nahlédnutí. Praha: Ústředí muslimských náboženských obcí 2012.
 • Potměšil, Jan: Šaría Úvod do islámského práva. Praha: Grada 2012.
 • Thompson, Craig: Habibi. Praha: BB art 2012.
 • Ibn Rušd: Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie. Přeložil, úvodní studii napsal a poznámkovým aparátem opatřil Ondřej Beránek. Praha: Academia 2012.
 • Buzurg ibn Šahrijár: Divy a záhady Indického oceánu. Přeložil Jaroslav Oliverius. Praha: Academia 2012.
 • Taqíjuddín Ahmad al-Maqrízi: Popsání pozoruhodností Egypta. Přeložil Bronislav Ostřanský. Praha: Academia 2012.
 • Havlůjová, Hana - Jůn, Libor - Jůnová-Macková, Adéla - Navrátilová, Hana a Storchová, Lucie: Českoslovenští vědci v Orientu I. díl. Praha: Scriptorium 2012.
 • Osina, Petr: Základy islámského práva. Praha: nakl. Leges 2012.
 • Sládek, Karel a kol.: Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012.
 • Tomáš Akvinský: O důvodech víry. Praha: Krystal OP 2012.
 • Černý, Karel: Svět politického islámu. Politické probuzení Blízkého východu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012.

2011

 • Tisíc a jedna noc. Překlad Felix Tauer, 1.-8. díl. Praha: Odeon 2011.
 • Beránek, Ondřej (eds.): Iran: Between Power and Civil Society. Praha: MUP 2011.
 • Vymazalová, Hana - Megahed, Mohamed - Ondráš, František (eds.): Ancient Echoes in the Culture of Modern Egypt. Praha: FF UK 2011.
 • Bureš, Jaroslav (ed.): Muslims in Visegrad. Prague: Institute of International Relations 2011.
 • Šabacká, Yvona: Konflikt a politika velmocí na Blízkém Východě. Libanon - bitevní pole velmocí. Praha: Čeněk Aleš 2011.
 • Mabrouk, Layla: Cesta duše po smrti. Výtah z knihy Kitáb ar-Rúh od Ibn Al-Qajjím Džawzijji s komentářem od Lajly Mabrouk. Praha: A.M.S trading 2011.
 • Šedivý, Miroslav: Krvavá odyssea. Řecký boj za nezávislost 1821-1832. Praha: Epocha 2011.
 • Ježová, Michaela: Současný Blízký východ. Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal 2011.
 • Klapetek, Martin: Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku, CDK, Brno, 2011.
 • Tureček, Břetislav: Nesvatá válka o Svatou zemi, Knižní klub, Praha, 2011.
 • Khidayer, Emíre: Arabský svět – jiná planeta?, Mladá fronta, Praha, 2011.
 • Sarrazin, Thilo: Německo páchá sebevraždu: jak dáváme svou zemi všanc, Academia, Praha, 2011.
 • Kol. autorů: Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti, Cesta domů, Praha, 2011.
 • Todorov, Tzvetan: Strach z barbarů, Paseka, Praha, 2011.
 • Brague, Rémi: O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších, CDK, Brno, 2011.
 • Filiu, Jean-Pierre: Apokalypsa v islámu, Volvox Globator, Praha, 2011.
 • Melichárek, Tomáš: Islám v Brně: Muslimská komunita očima médií a Brňanů, nakl. Lukáš Lhoťan, Brno, 2011.
 • Lhoťan, Lukáš: Islám &islamismus v České republice, nakl. Lukáš Lhoťan, Brno, 2011.
 • Ženka, Josef: Granadské elity v 15. století, Karolinum, Praha, 2011.
 • Santori, Giovanni: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci, Dokořán, Praha, 2011.
 • Barša, Pavel: Orientálcova vzpoura, Dokořán, Praha, 2011.
 • Nezámolmolk: Pojednání o politice, Přeložil a studii napsal Zdeněk Cvrkal, Academie, Praha, 2011.
 • Dvořáková, Sabina: Příběhy tisíce a jedné noci. Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno, 2011.
 • Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu, 5. vydání, Vyšehrad, Praha, 2011.
 • Čech, Libor: Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu, Univerzita Pardubice, 2011.

2010

 • Rodríguez-Magda, Rosa M.: Neexistující al-Andalus. Jak intelektuálové znovu vymýšlejí islám, nakl. Luboš MAREK - 3K, Brno, 2010.
 • Islám: náboženství, historie a budoucnost, Jota, Praha, 2010.
 • Gabrieli, Francesco: Křížové výpravy očima arabských kronikářů, Argo, Praha, 2010.
 • Abd al-‘Átí, Hammudah: Zaostřeno na islám, Ústředí muslimských obcí, Praha, 2010.
 • Mendel, Miloš: Víno a vinařství v dějinách islámu, OÚ AV ČR, Praha, 2010.
 • Corbin, Henry: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibń Arabího, Malvern, Praha, 2010.
 • Mendel, Miloš: Džihád, 2. vydání, Atlantis, Brno, 2010.
 • Müller, Zdeněk: Islám a islamismus. Dilema náboženství a politiky, Academia, Praha, 2010.
 • Deák, Dušan - Pirický, Gabriel - Slobodník, Martin (eds.): Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu, Univerzita Komenského, Bratislava, 2010.
 • Hourani, Albert: Dějiny arabského světa : od 7. století po současnost, NLN, Praha, 2010.
 • Maitah, Mansoor: Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě, Wolters Kluwer Česká republika, Praha, 2010.
 • Sedláčková, Lucie: Islám v médiích : mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES, Bor, Liberec, 2010.
 • Beránek, Ondřej: Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti: Život a dílo zakladatele islamologie, CDK, Brno, 2010.