Vydané publikace

 • Klapetek, M.: „Nechtěl bych vytvářet dojem, že my orientalisté nebo islamologové jediní víme, jak je to doopravdy“: Rozhovor s Milošem Mendelem z Katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.“ Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni / West Bohemian Review of Social Sciences & Humanities, 2021, 13 (1): 73–81. text zde .
 • Klapetek, M.: Výzkum ekonomické funkce muslimských spolků v Německu a Rakousku.“ Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni / West Bohemian Review of Social Sciences & Humanities, 2021, 13 (1): 61–72. text zde
 • Klapetek, M.: Čtvrtý ročník islamologické konference v Českých Budějovicích. Caritas et veritas, 2020, roč. 10, č. 2, s. 204-205. text zde .
 • Klapetek, M.: Místo paměti: muslimské hroby z Parkfriedhof Heiligenstock ve Frankfurtu nad Mohanem. In: Roháček, J. (ed.): Epigraphica et Sepulcralia 9. Praha: Ústav dějin umění AV ČR 2020, s. 345-368. ISBN
 • Klapetek, M.: Náhrobky na odděleních pro muslimy Ústředního hřbitova ve Vídni. In: Pecha, L. (ed.): Orientalia antiqua nova XX, Plzeň, 17. září 2020. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2020, s. 57-80. ISBN 978-80-261-0967. text zde
 • Klapetek, M.: Teologická fakulta letos otevře nový studijní program Religionistika. Aktuality – Setkání, 2020, roč. 30, č. 3, s. 10. text zde
 • Klapetek, M.: Třetí ročník islamologické konference v Českých Budějovicích. Caritas et veritas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 165-166. Text zprávy.
 • Klapetek, M.: Bremgartenfriedhof v Bernu jako příklad úspěšné integrace muslimů. In: Pecha, L. et al. Od stability ke změně: Kulturní vývoj na území Asie a Afriky. Plzeň: Západočeská univerzita 2020, s. 53-76. ISBN 978-80-261-0694-4. text článku zde .
 • Klapetek, M.: Odrazový můstek pro obor ekonomie náboženství. Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně, 2020, roč. 23, č. 1, s. 31-32. ISSN 1212-1371
 • Klapetek, M.: Příklady z první generace mešit v Německu, Rakousku a Švýcarsku. In: Vojtíšek, Z. (eds.): Islám a křesťanství. Sborník k poctě Luboše Kropáčka. Praha: Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy 2019, s. 155-169.
 • Klapetek M.: Je téma islámu v Evropě otázkou po nacházení vlastní identity na obou stranách? Aktuality-Setkání, 2019, roč. XXIX., říjen, s. 16. ISSN 1212-8074
 • Klapetek, M.: Şehitlik Mosque and the Islamic Cemetery at Columbiadamm: Islam in Public Space. Studia religiologica, 2019, roč. 52, č. 1, s. 63-77. ISSN 0137-2432, text článku zde .
 • Klapetek, M.: Dějiny islámského umění. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2019. ISBN 978-80-7394-730-9. Odkaz na stánky knihy.
 • Klapetek, M.: Čtyři desítky let výstavby mešit tureckými komunitami v Německu. In Pecha, L. (ed.): Civilizace Asie a Afriky od starověku po současnost. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 2019, s. 18-44. ISBN 978-80-261-0786-6, text článku .
 • Klapetek, M.: Muslim gravestones in contemporary Germany and Austria/Muslimské náhrobky v současném Německu a Rakousku. In: Roháček, J. (ed.): Epigraphica et Sepulcralia 8. Praha: Ústav dějin umění AV ČR 2019, s. 485-508. ISBN 978-80-88283-17-1
 • Klapetek, M.: Druhý ročník islamologické konference v Českých Budějovicích. Caritas et veritas, 2018, roč. 8, č. 2, s. 225-226.
 • Klapetek, M.: Migranten und Flüchtlinge als kulturelle Herausforderung für Gesellschaft. Pastoreltheologische Hefte 11(2018), s. 45-59.
 • Klapetek, M.: The Near Orient? The Transfer of “Otherness” to European Contexts. In: Attila Kovács, A. - Šomodiová, K. (eds.): Contested Minorities of the Middle East and Asia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2018, s. 33-50. Odkaz na stánky knihy.
 • Klapetek, M.: Muslimské minority v Evropě jako reprezentant jinakosti. In: Pecha, L. (ed.): Kulturní vývoj asijského a afrického kontinentu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 204-220. ISBN 978-80-261-0744-6, text článku
 • Klapetek, M.: Josef Ženka (ed.) Alois Richard Nykl Padesát let jazykozpytce a filosofa (recenze). Dějiny a současnost, 2018, roč. 40, č. 2, s. 48.
 • Klapetek, M.: N. Göle, Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu (recenze). Axis mundi, 2017, roč. 12, č. 1, s. 49 - 50.
 • Klapetek, M.: Česká a slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy. Caritas et veritas, 2017, roč. 7, č. 2, s. 283 - 284. Text zprávy zde.
 • Klapetek, M.: Muslim Areas at Municipal Cemeteries in Germany and Austria. Studia religiologica, 2017, roč. 50, č. 3, s. 203-220. ISSN 0137-2432, text článku
 • Klapetek, M.: Ondřej Beránek a Bronislav Ostřanský (eds.). Stíny minaretů. Nový Orient, 2017, roč. 72, č. 1, 60–61.
 • Klapetek, M.: Wzrost znaczenia Islamu w Europie jako część procesu oddzielania się religii od kultury. Theologos - teologická revue, 2017, roč. XIX., č. 1, s. 229-236. ISSN 1335-5570, text článku
 • Klapetek, M.: Mezinárodní vědecká konference "Minorities and Majorities in the Middle East and Asia". Caritas et veritas, 2016, roč. 6, č. 2, s. 324-325. ISSN 1805-0948. text článku
 • Klapetek, M.: Alois Musil. Ze světa islámu (recenze). Nový Orient, 2016, roč. 71, č. 4, s. 68-69. ISSN 0029-5302
 • Klapetek, M.: Hroby na muslimských odděleních německých komunálních hřbitovů. Nový Orient, 2016, roč. 71, č. 3, s. 2-10. ISSN 0029-5302
 • Klapetek, M.: Meczety i miejsca modlitwy w Niemczech i Austrii. Przeszłość i teraźniejszość. Przegląd Religioznawczy, Varšava: Polskie Towarzystwo Religioznawcze, č. 1/255, od s. 103-117, 15 s. ISSN 1230-4379. 2015. text článku
 • Klapetek, M.: Daniel Křížek. Taríqa naqšbandíja haqqáníja. Islámská mystická duchovní nauka v teorii a praxi.(recenze). Pantheon: religionistické studie, Pardubice: Univerzita Pardubice, X., 2, od s. 99-101, 3 s. ISSN 1803-2443. 2015.
 • Klapetek, M.: Islamologie na 4. mezinárodním religionistickém kongresu v Gdyni. Pantheon: religionistické studie, Pardubice: Univerzita Pardubice, X., 2, od s. 88-90, 3 s. ISSN 1803-2443. 2015.
 • Klapetek, M.: Architektura muzułmańska w Niemczech jako temat badawczy. In: Widy-Behiesse, M. - Zasztowt, K. (eds.): Islam w Europie. Nowe kierunki badań. Księga ku czci Profesor Anny Parzymies. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2015, s. 325-344. ISBN 978-83-8002-201-0. Odkaz na stánky knihy.
 • Klapetek, M.: Islám v Európe a európsky islám. Historická revue, Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút, roč. XXVI., č. 7, , od. s 60-64, 5 s. ISSN 1335-6550. 2015.
 • Klapetek, M.: Mešita v "zadním dvoře". Nový Orient, Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, roč. 70, č. 1, od s. 2-9, 8 s. ISSN 0029-5302. 2015.
 • Klapetek, M.: Umírání a smrt: Realizace náboženských pravidel v nemuslimském prostředí. In: Ostřanský, B. (ed.): Smrt, hroby a záhrobí v islámu. Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů. Praha: Academia 2014, s. 249-284. ISBN 978-80-200-2305-6. ukázka
 • Klapetek, M.: Studentská filosofická konference České Budějovice 2014. Caritas et veritas, České Budějovice: TF JU, roč. 2014, č. 2, od s. 187-188, 2 s. ISSN 1805-0948. 2014. text článku
 • Klapetek, M.: Mezinárodní vědecká konference Islám v Evropě: nové směry výzkumu. Pantheon: religionistické studie, Pardubice: Univerzita Pardubice, IX., 1, od s. 219-221,3 s. ISSN 1803-2443. 2014.
 • Klapetek, M.: Synagoga, kostel, mešita ... Architektura jako téma pro religionistiku. Pantheon: religionistické studie, Pardubice: Univerzita Pardubice, VIII., 2, od s. 46-61, 16 s. ISSN 1803-2443. 2013. text článku
 • Klapetek, M.: Religionistická konference v Zakopaném (Polsko). Pantheon: religionistické studie, Pardubice: Univerzita Pardubice, VIII., 2, od s. 135-136, 2 s. ISSN 1803-2443. 2013.
 • Klapetek, M.: Eva Pavlíková. Muslimští migranti a český sekulární stát (recenze). Pantheon: religionistické studie, Pardubice: Univerzita Pardubice, VIII., 2, od s. 140-142, 3 s. ISSN 1803-2443. 2013.
 • Klapetek, M.: Sajjid Qutb. Milníky na cestě. Překlad Miloš Mendel. (recenze). Pantheon. Religionistické studie, Pardubice: Univerzita Pardubice, VIII., 1, od s. 109-111, 3 s. ISSN 1803-2443. 2013. text recenze
 • Klapetek, M.: Současná situace v Německu jako krize multikulturalismu? Axis Mundi, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, VIII., 1., od s. 2-8, 7 s. ISSN 1337-0626. 2013. text článku
 • Klapetek, M.: Institutionalisierung des Islam in der Tschechischen Republik (1989-2005).Theologos - teologická revue, Prešov: GTF v Prešove, XIV., 2., od s. 7-20, 14 s. ISSN 1335-5570. 2012. text článku
 • Klapetek, M.: Czy nowoczesna islamska architektura jest częścią europejskiej przestrzeni publicznej? Nomos: Kwartalnik religioznawczy, Krakow: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 77, od s. 98-103, 6 s. ISSN 1230-7858. 2012. Odkaz na stánky časopisu, anotace
 • Klapetek, M.: Mešita v Duisburgu jako příklad souznění moderní technologie a tradičních kulturních forem. Nový Orient, Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 67, č. 2, od s.8-11, s. 4. ISSN 0029-5302. 2012. text článku
 • Klapetek, M.: Der Dialog zwischen den Religionen : Möglichkeiten und Grenzen. Theologos - teologická revue, Prešov: GTF v Prešove, XIV., 1., od s. 44-54, 11 s. ISSN 1335-5570. 2012. Text článku
 • Klapetek, M.: Islam and Christianity in Switzerland: Dialog or Conflict?. SevNTU Journal - Philosophy, Sevastopol: SevNTU Publishing, č. 126, od s. 174-179, 6 s. ISBN 5–7763–4399–2. 2012. Text článku
 • Klapetek, M.: Marta Widy-Behiesse (ed.): Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? (recenze). Pantheon. Religionistické studie., Pardubice: Univerzita Pardubice, VII., 2, od s. 143-146, 4 s. ISSN 1803-2443. 2012. text recenze
 • Klapetek, M.: Denisa Červenková: Jak se křesťanství stalo náboženstvím: Recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku (recenze). Studia theologica, Olomouc: Teologická fakulta Univerzity Palackého, XIV., 4, od s. 262-265, 4 s. ISSN 1212-8570. 2012. Text recenze naleznete zde
 • Klapetek, M.: Karel Sládek a kol.: Křesťanství a islám v liberálním státu: Výzvy tradice a současnosti (recenze). Studia theologica, Olomouc: Teologická fakulta Univerzity Palackého, XIV., 4., od s. 257-262, 6 s. ISSN 1212-8570. 2012. Text recenze naleznete zde
 • Klapetek, M.: Islamologie na 11. mezinárodní konferenci EASR ve Stockholmu. Pantheon: religionistické studie, Pardubice: Univerzita Pardubice, VII., 2, od. s. 140-142, 3 s. ISSN 1803-2443. 2012.
 • Klapetek, M.: Muslimové v Německu a Švýcarsku. Maskil, 2012, roč. 11, č. 9, s. 12-13. Odkaz na stánky čísla časopisu.
 • Klapetek, M.: Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 256 s. ISBN 978-80-7325-264-9. 2011. Informace na www stránkách nakladatelství
 • Klapetek, M.: Tomáš Bubík: České bádání o náboženství ve 20. století. Možnosti a meze (recenze). Studia theologica, Olomouc: Teologická fakulta Univerzity Palackého, XIII., 4, od s. 217-223, 7 s. ISSN 1212-8570. 2011. Text recenze
 • Klapetek, M.: Hans Küng: Freud a budoucnost náboženství (recenze). Studia theologica, Olomouc: Teologická fakulta Univerzity Palackého, XIII., 1, od s. 168-172, 5 s. ISSN 1212-8570. 2011.Text recenze
 • Klapetek, M.: Religious Organisation as an Equivalent of social structure of family: the Example of Muslims in Germany and France. SevNTU Journal - Philosophy, Sevastopol: SevNTU Publishing, č. 103., od s. 16-19, 4 s. ISBN 5–7763–4399–2. 2010.Text článku
 • Klapetek, M.: Islám jako součást vyučování na německých a rakouských státních školách. Pantheon. Religionistické studie., Pardubice: Univerzita Pardubice, VI., 1, od s. 71-84, 14 s. ISSN 1803-2443. 2010. info
 • Klapetek, M.: Z dějin vztahů německých zemí s islámem. Nový Orient, Praha: Orientální ústav AV ČR, 65, 1, od s. 14-17, 4 s. ISSN 0029-5302. 2010. info
 • Klapetek, M.: Islámská pohřební kultura v ČR: komparace se současným stavem v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Dingir: časopis o současné náboženské scéně, Praha: DINGIR, s.r.o., 13, 2, od s. 87-89, 3 s. ISSN 1212-1371. 2010. info
 • Klapetek, M.: Emilio Gentile. Politická náboženství. Mezi demokracií a totalitarismem. (recenze). Studia theologica, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, XI., 2, od s. 97-99, 3 s. ISSN 1212-8570. 2009. Text recenze
 • Klapetek, M.: Hugh McLeod, Sekularizace v západní Evropě (1848-1914) (recenze). Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 17, 2, od s. 154-156, 3 s. ISSN 1210-3640. 2009. Text naleznete zde
 • Klapetek, M.: Muslimské organizace na území současného Rakouska. Nový Orient, Praha: Orientální ústav AV ČR, 64, 4, od s. 12-15, 4 s. ISSN 0029-5302. 2009. info
 • Klapetek, M.: Mezinárodní religionistická konference v Sevastopolu. Religio: Revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství, 17, 2, od s. 253-254, 2 s. ISSN 1210-3640. 2009. Text naleznete zde
 • Klapetek, M.: Politická reprezentace tureckých muslimů v Německu (IGMG). Pantheon. Religionistické studie., Pardubice : Univerzita Pardubice, III., 1., od s. 124-138, 15 s. ISSN 1803-2443. 2008. ISSN 1803-2443. info
 • Klapetek, M.: Sociální projekty muslimských organizací v ČR. Sociální práce: časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci, Brno : ASVSP, 8., 4, od s. 100-105, 6 s. ISSN 1213-6204. 2008. Text článku
 • Klapetek, M.: Hugh McLeod, Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989) (recenze). Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 16, 2, od s. 267-268, 2 s. ISSN 1210-3640. 2008.Text naleznete zde
 • Klapetek, M.: Importance of Experiencing Feasts for Inward Consolidation and Outwar Integration of Islamic Religious Groups in Germany. In Sacrum et Pofanum II. První. Sevastopol - Krakov: Ministerstvo kultury a turizmu Ukrajiny; National Preserve of Tauric Chersonesos; Institute of Religious Studies Faculty of Philosophy Jagiellonian University of Krakow, 2007. od s. 83-86, 4 s. ISBN 978-966-8738-10-4. text
 • Klapetek, M.: Mark Juergensmeyer. Teror v mysli Boží: globální vzestup náboženského násilí (recenze). Studia theologica, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, IX., 3, od s. 78-79, 2. s. ISSN 1212-8570. 2007. Text recenze
 • Klapetek, M.: Postoj muslimských organizací v Německu k dialogu s křesťany. In Mezináboženský dialog dnes: se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím. 1. vyd. Praha : Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 2007. od s. 93-100, 8 s. ISBN 978-80-86779-06-5. Zpráva v Katolickém týdeníku
 • Klapetek, M.: Stejné nebo odlišné pojetí času?: k problematice integrace tureckých muslimů do německé společnosti. In M. Eliade: 100 rokov od narodenia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Košice 26.4.2007. První. Trebišov : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2007. od s. 131-136, 6 s. ISBN 978-80-8084-220-8. info
 • Klapetek, M.: Bubík, T. – Prázný, A. – Hoffmann, H. (eds.): Náboženství a věda. (recenze). Teologické studie, České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, VIII, 1-2, od s. 93-95, 3 s. ISSN 1213-5917. 2007. info
 • Klapetek, M.: Walí and Sheikh: Heavenly Patron and Earthy Minister of Religion in Islam? In Sacrum et Profanum III. První. Sevastopol. : Ministerstvo kultury a turizmu Ukrajiny; National Preserve of Tauric Chersonesos., 2007. od s. 101-104, 4 s. ISBN 978-966-8738-11-1. info
 • Klapetek, M.: Pouť a reformace jako mezinárodní téma církevních dějin raného novověku. Český časopis historický, Praha : Historický ústav AV ČR, 104, 2, od s. 459-460, 2 s. ISSN 0862-6111. 2006. info
 • Klapetek, M.: Der Heilige Berg bei Příbram (Svatá Hora u Příbrami) und der Heilige Hostein (Svatý Hostýn) - Wallfahrtsorte nach 1945. In Wallfahrten in der europäischen Kultur/Pilgrimage in European Culture. První. Frankfurt am Main : Peter Lang GmBH, 2006. od s. 695-704, 10 s. ISBN 3-631-54996-2. info
 • Klapetek, M.: Kováč, M.-Kovács, A.-Podolinská, T.: Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. (recenze). Teologické studie, České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, VII, 1, od s. 101-102, 2 s. ISSN 1213-5917. 2006. info
 • Klapetek, M.: Stejné, nebo odlišné pojetí času? Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, IV.(XII.), 4, od s. 27-29, 3 s. ISSN 1214-0740. 2006. info
 • Klapetek, M.: Umírání a smrt v islámu. Naplnění náboženských pravidel v realitě současného Německa. In Náboženství a tělo. První. Brno : Ústav religionistiky FF MU / Malvern, 2006. od s. 143-150, 8 s. ISBN 80-210-4115-3. info
 • Muchová, L.: Náboženská výchova ve službě české škole: porozumění světovým náboženstvím. Ed. by Martin Klapetek - Walerian Bugel. Vyd. 1. Brno : Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství, 2006. 116 s., xx. ISBN 80-86953-03-3. info
 • Klapetek, M.: IV. religionistická konference CERES 2006: Náboženská změna. Teologické studie, České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, VII, 2, od s. 114-115, 2 s. ISSN 1213-5917. 2006. info
 • Klapetek, M.: Krymská konference o svátcích a každodennosti. Religio: Revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství, 14, 2, od s. 273-274, 2 s. ISSN 1210-3640. 2006. Text naleznete zde
 • Klapetek, M.: Muslime der Tschechischen Republik. Dialog der Religionen in der multikulturellen Gesellschaft. Möglichkeiten und Grenzen des Dialogs unter den religiösen Bewegungen. První. Paris : Institut Science et de Théologie des Religions Institut Catholique de Paris, 2005. info
 • Klapetek, M.: Karel Skalický, V zápase s posvátnem: náboženství v religionistickém bádání. (recenze). Teologické studie, České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, VI, 2, od s. 94-95, 2 s. ISSN 1213-5917. 2005. info
 • Klapetek, M.: Sekularizace, sunnitský individualismus a kořeny islámského fundamentalismu. In Evropa a její duchovní kořeny. Eseje - komentáře - diskuse. První. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. od s. 140-143, 4 s. ISBN 80-7325-071-3. info
 • Klapetek, M.: Der Heilige Berg bei Příbram (Svatá Hora u Příbrami) und der Heilige Hostein (Svatý Hostýn) - Wallfahrtsorte nach 1945. In Zbožné putování v evropské kultuře. Sborník abstraktů. Příbram : Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv v Příbrami, 2004. od s. 29-30, 2 s. ISBN 80-86772-06-3. info
 • Klapetek, M.: Rituální chování v islámu z pohledu racionality a iracionality. Teologické studie, České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 4, 2, od s. 40-50, 11 s. ISSN 1213-5917. 2003. info
 • Hanuš, J.- Klapetek, M.: Pouť jako prvek lidové zbožnosti. Příklad Hostýn 1945-1989. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 50, 48, od s. 189-207. ISSN 0231-7710. 2003. Text naleznete zde
 • Klapetek, M.: Pouť jako prvek lidové zbožnosti v letech 1945-1989. Edited by Iva Doležalová. 2002. 78 s., [9]. info