PhDr. Vít Erban, Ph.D.
(*12. března 1974 v Českých Budějovicích)
e-mail: viterban(at)gmail.com
tel.: 389 033 532

Život je neustálým odváděním pozornosti, jež nám nedovolí ani poznat, od čeho nás to vlastně odvádí. (Franz Kafka)
 • 1992-1995: FAMU v Praze, Katedra dramaturgie a scenáristiky, obor scenáristika a dramaturgie (Bc.)
 • 1996-2001: FF UK v Praze, Katedra teorie kultury, obor kulturologie (Mgr.)
 • 2001: Státní rigorózní zkouška na Katedře teorie kultury FF UK v Praze, obor kulturologie (PhDr.)
 • 2003-: odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích
 • 2006-2009: externí odborný asistent na Katedře teorie kultury FF UK v Praze
 • 2006-: externí odborný asistent v Ústavu estetiky FF JU v Českých Budějovicích
 • 2010: Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce na Katedře teorie kultury FF UK v Praze, obor kulturologie (Ph.D.)

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE:
STATI, STUDIE, RECENZE:
ESEJE, MEDITACE, PUBLICISTIKA:
LITERÁRNÍ TVORBA A RECENZE:
 • Velký román smíšených pocitů. Literární noviny, r.V/1994, č.46, s.13 (rec. B. Vian: Podzim v Pekingu. Praha, Práce 1994).
 • Miniatury. Literární noviny, r. VI/1995, č.12, s.8.
 • Lukostřelba jako umění metafory. Literární noviny, r.VI/1995, č.26, s.4 (rec. E. Herrigel: Zen a umění lukostřelby. Praha, Pragma 1994).
 • Brautiganova minutková kuchyně. Literární noviny, r.VI/1995, č.49, s.11 (rec. R. Brautigan: Expres Tokio - Montana. Brno, Jota 1994).
 • Podvědomé obrazy. Literární noviny, r.VII/1996, č.7, s.11.
 • Malé chladné slunce. Literární noviny, r.VII/1996 č.38, s.12.
 • Břicho stonožky. Literární noviny, r.VIII/1997, č.47, s.13.
 • Utopená náušnice. Literární noviny, r.VIII/1997, č.21, s.12.
 • Tři kroky. Literární noviny, r.IX/1998, č.35, s.11.
 • výběr z textů In: The Cafe Irreal: International Imagination. (Issue Three, Issue Six). (přel. G.S. Evans)
 • Velký vítr. Praha/Brno, Malá Skála/Větrné mlýny 1999.
 • O útěšné síle a moudrosti osudu. Host, r.XVI/2000, č.9, s.II (rec. F. Zborník: O dívce Hanako a nejkrásnějším draku. Olomouc, Netopejr, 2000).
 • redakce a edice rukopisu Karel Erban: Starý kalendář. Praha, Malá Skála 2000.
 • výběr z textů In: Kopáč, R.-Jirkalová, K. (ed.): Antologie nové české literatury 1995-2004. Praha, Fra 2004.
 • Haiku. Revue PROSTOR, r.2005, č.65/66, s.215-217.
 • vybraný text In: Fabian, P.-Färber, V.-Jareš, M. (ed.): Vrh křídel: antologie české poezie (nejen) 20. století.
 • Žádné loučení... Revue Politika r.IV. (XVII.)/2006, č.9, Literární a kulturní příloha Proglas č.5, s.17-18.
 • Hora a obzor. Praha, Malá Skála 2009.
 • "A Small Cold Sun"; "The Belly of the Centipede". In: Armand, L. (ed.): The Return of Král Majáles: Prague's International Literary Renaissance 1990-2010: An Anthology. Prague, Charles University / Litteraria Pragensia 2010, s. 347-351. (přel. G.S. Evans)
 • výběr z textů In: Apokalipsa: revija za preboj v živo kulturo. September, Oktober 2010 (Ljubljana, Slovenia), č. 143-144, s. 11-12. (přel. M. Šuperger)
 • Bludným balvanem. Dobrá adresa - kulturně společenský časopis na internetu, r.12/2011, č.10, s.50-51.
 • výběr z textů In: Krátoška, M. – Martinec, P. (eds.): Míjím se s měsícem. Praha, DharmaGaia 2013, s.49-54.
 • výběr z textů In: Tvar, r.XXIV/2013, č.11, s.8.
 • "A Small Cold Sun"; "The Belly of the Centipede". In: G.S. Evans & Alice Whittenburg (eds.): The Irreal Reader: Fiction & Essays from The Cafe Irreal. Bowie, Guide Dog Books 2013.
 • Budějovická haiku. Partonyma. Literární čtvrtletník, r.4/2015, č.14, s.23-24.
SPOLUPRÁCE NA PŘEKLADECH:
ZVANÉ PŘEDNÁŠKY A PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH:
 • "Čisté" a "nečisté" jako kulturní konstrukt. Konference Náboženství a jídlo, Pardubice 26.-27.10. 2004, Central European Religious Studies / Katedra religionistiky a filosofie FHS Univerzita Pardubice
 • Člověk v pohledu kulturní antropologie. Pracovní seminář Mnoho antropologií, jeden člověk, České Budějovice 26.5. 2005, Katedra filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích
 • Náboženská symbolika pravé a levé ruky jako příklad manipulace s tělem: mezikulturní interpretace Roberta Hertze. Konference Náboženství a tělo, Brno 11.-12.10. 2005, Central European Religious Studies / Ústav religionistiky FF MU Brno
 • My a oni – spor o (pre)logické myšlení (pre)literárních národů. Botanický seminář, Katedra botaniky PřF JU v Českých Budějovicích, 14. březen 2012.
 • Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách. Antropologický seminář, Ústav antropologie PřF MU v Brně, 10. květen 2012.
 • Téma krajiny v básnické kompozici Hory a řeky bez konce Garyho Snydera. Sympozium Krajina: reprezentace/vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ústav pro regionální studia FF OU – Katedra české literatury a literární vědy FF OU v Ostravě, Ostrava, 6.-7. září 2012.
 • Způsob myšlení jako kulturní vzorec. Odborné kolokvium Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? Rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech. České Budějovice, TF JU v Českých Budějovicích, 24.9. 2013
 • Od "buď, a nebo" k "buď i nebo": podstata maskovaného představení. Konference Spiritualita a náboženství z pohledu současné religionistiky. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, Olomouc, 6.-7.10. 2016.
 • Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách. Přednáškový cyklus Horizonty teatrologie, Katedra divadelních studií FF MU v Brně, 24. duben 2019.
PŘIDĚLENÉ GRANTY:
 • Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ): Inovace výuky kulturní antropologie na TF JU (2007)
 • Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ): Inovace výuky religionistických předmětů na TF JU - doplnění o učební pomůcky rituálního, ikonografického a uměleckého charakteru (2008; spoluřešitel M. Klapetek)
 • Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ): Inovace předmětu Seminář z východní filosofie (2009)
 • Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ): Inovace semináře z Aplikované antropologie (2011)
RECENZE A OHLASY:
ZÁJMY:
 • krajina, lidová kultura a folklór, chůze, klasická kytara, lukostřelba, pobyt v přírodě