PhDr. Vít Erban, Ph.D.
(*12. března 1974 v Českých Budějovicích)
e-mail: viterban@gmail.com
tel.: 389 033 532

Život je neustálým odváděním pozornosti, jež nám nedovolí ani poznat, od čeho nás to vlastně odvádí. (Franz Kafka)
 • 1992-1995: FAMU v Praze, Katedra dramaturgie a scenáristiky, obor scenáristika a dramaturgie (Bc.)
 • 1996-2001: FF UK v Praze, Katedra teorie kultury, obor kulturologie (Mgr.)
 • 2001: Státní rigorózní zkouška na Katedře teorie kultury FF UK v Praze, obor kulturologie (PhDr.)
 • 2003-: odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích
 • 2006-2009: externí odborný asistent na Katedře teorie kultury FF UK v Praze
 • 2006-: externí odborný asistent v Ústavu estetiky FF JU v Českých Budějovicích
 • 2010: Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce na Katedře teorie kultury FF UK v Praze, obor kulturologie (Ph.D.)

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE:
KNIŽNÍ STUDIE:
KAPITOLY VE SBORNÍCÍCH A KOLEKTIVNÍCH MONOGRAFIÍCH:
ČLÁNKY, STATI A STUDIE V ČASOPISECH:
ESEJE, POPULARIZACE A PUBLICISTIKA:
ODBORNÉ RECENZE:
 • Ústní slovesnost na pomezí známého a neznámého. Culturologia. The Journal of Culture, r.4/2015, č.2, s.61-62 (Vašků, Z.: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu. Pranostikon, Praha, Academia 2014).
 • Přísliby a úskalí etnopediatrie, aneb o tom, že i rodičovství je odvážným kulturologickým experimentem. Culturologia r. 1/2012, č. 2, s. 72-75 (Smallová, M.F.: Naše děti, naše světy: jak biologie a kultura ovlivňují naše rodičovství, Praha, DharmaGaia 2012).
 • Světem buddhistické obraznosti. Nový Orient, r.64/2009, č.1, s.57-60 (Schumann, H.W.: Svět buddhistických obrazů: ikonografická příručka buddhismu mahájány a tantrajány, Praha, Academia 2008).
 • Ekologická krize jako krize kultury. Lidové noviny, r.2000, 15.4., (Ortová, J.: Kapitoly z kulturní ekologie. Praha, Karolinum 1999).
 • Snyderovy znovuobjevené cesty. Literární noviny, r.7/1996, č.1, s.10 (Snyder, G.: Staré cesty. Praha, Volvox Globator 1995).
 • Modlitba za život v kruhu. Literární noviny, r.VI/1995, č.7, s.5 (Lombardi, G.F.: Nekonečný kruh: výklad etiky severoamerických Indiánov. Bratislava, Timotej 1994).
KNIŽNÍ LITERÁRNÍ TVORBA:
TEXTY V LITERÁRNÍCH ANTOLOGIÍCH:
TEXTY V LITERÁRNÍCH ČASOPISECH:
 • Odložit se stranou. Milk&Honey: netuctový kulturně-společenský magazín, r.2019, č.33, s.12-15.
 • Budějovická haiku. Partonyma. Literární čtvrtletník, r.4/2015, č.14, s.23-24.
 • Haiku. Tvar, r.XXIV/2013, č.11, s.8.
 • Bludným balvanem. Dobrá adresa - kulturně společenský časopis na internetu, r.12/2011, č.10, s.50-51.
 • Haiku. Apokalipsa: revija za preboj v živo kulturo. September, Oktober 2010 (Ljubljana, Slovenia), č. 143-144, s. 11-12. (přel. M. Šuperger)
 • Žádné loučení... Revue Politika r.IV. (XVII.)/2006, č.9, Literární a kulturní příloha Proglas č.5, s.17-18.
 • Haiku. Revue PROSTOR, r.2005, č.65/66, s.215-217.
 • výběr z textů In: The Cafe Irreal: International Imagination. (Issue Three, Issue Six). (přel. G.S. Evans)
 • Tři kroky. Literární noviny, r.IX/1998, č.35, s.11.
 • Utopená náušnice. Literární noviny, r.VIII/1997, č.21, s.12.
 • Břicho stonožky. Literární noviny, r.VIII/1997, č.47, s.13.
 • Malé chladné slunce. Literární noviny, r.VII/1996 č.38, s.12.
 • Podvědomé obrazy. Literární noviny, r.VII/1996, č.7, s.11.
 • Miniatury. Literární noviny, r. VI/1995, č.12, s.8.
LITERÁRNÍ RECENZE:
 • Krajiny bez konce v srdci okamžiku. Vesmír r.87/2008, č.4, s.268-269 (Snyder, G.: Hory a řeky bez konce. Praha, Maťa 2007).
 • Krajiny v srdci okamžiku. Host, r.XXIV/2008, č.3, s.24-25. (Snyder, G.: Hory a řeky bez konce. Praha, Maťa 2007).
 • O útěšné síle a moudrosti osudu. Host, r.XVI/2000, č.9, s.II (Zborník, F.: O dívce Hanako a nejkrásnějším draku. Olomouc, Netopejr, 2000).
 • Brautiganova minutková kuchyně. Literární noviny, r.VI/1995, č.49, s.11 (Brautigan, R.: Expres Tokio - Montana. Brno, Jota 1994).
 • Lukostřelba jako umění metafory. Literární noviny, r.VI/1995, č.26, s.4 (Herrigel, E.: Zen a umění lukostřelby. Praha, Pragma 1994).
 • Velký román smíšených pocitů. Literární noviny, r.V/1994, č.46, s.13 (Vian, B.: Podzim v Pekingu. Praha, Práce 1994).
REDAKČNÍ PRÁCE:
PŘÍSPĚVKY PRO ROZHLAS A FILM:
VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY A PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH:
 • Maska jako artefakt, prostředek i médium: pokus o vymezení. Konference Maska a identita v transkulturní perspektivě. Katedra kulturních a náboženských studií PF Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Centrem raně středověkých studií MU v Brně, Hradec Králové 25.-26. říjen 2021.
 • Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách. Přednáškový cyklus Horizonty teatrologie, Katedra divadelních studií FF MU v Brně, 24. duben 2019.
 • Od "buď, a nebo" k "buď i nebo": podstata maskovaného představení. Konference Spiritualita a náboženství z pohledu současné religionistiky. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, Olomouc, 6.-7.10. 2016.
 • Způsob myšlení jako kulturní vzorec. Odborné kolokvium Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? Rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech. České Budějovice, TF JU v Českých Budějovicích, 24.9. 2013
 • Téma krajiny v básnické kompozici Hory a řeky bez konce Garyho Snydera. Sympozium Krajina: reprezentace/vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ústav pro regionální studia FF OU – Katedra české literatury a literární vědy FF OU v Ostravě, Ostrava, 6.-7. září 2012.
 • Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách. Antropologický seminář, Ústav antropologie PřF MU v Brně, 10. květen 2012.
 • My a oni – spor o (pre)logické myšlení (pre)literárních národů. Botanický seminář, Katedra botaniky PřF JU v Českých Budějovicích, 14. březen 2012.
 • Náboženská symbolika pravé a levé ruky jako příklad manipulace s tělem: mezikulturní interpretace Roberta Hertze. Konference Náboženství a tělo, Central European Religious Studies / Ústav religionistiky FF MU Brno, Brno 11.-12.říjen 2005.
 • Člověk v pohledu kulturní antropologie. Pracovní seminář Mnoho antropologií, jeden člověk, Katedra filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 26. květen 2005.
 • "Čisté" a "nečisté" jako kulturní konstrukt. Konference Náboženství a jídlo, Central European Religious Studies / Katedra religionistiky a filosofie FHS Univerzita Pardubice, Pardubice 26.-27. říjen 2004.
AUTORSKÁ ČTENÍ:
PŘIDĚLENÉ GRANTY:
 • Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ): Inovace semináře z Aplikované antropologie (2011).
 • Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ): Inovace předmětu Seminář z východní filosofie (2009).
 • Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ): Inovace výuky religionistických předmětů na TF JU - doplnění o učební pomůcky rituálního, ikonografického a uměleckého charakteru (2008; spoluřešitel M. Klapetek).
 • Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ): Inovace výuky kulturní antropologie na TF JU(2007).
RECENZE A OHLASY ODBORNÝCH PRACÍ:
RECENZE A OHLASY LITERÁRNÍCH PRACÍ:
ZÁJMY:
 • krajina, chůze, pobyt v přírodě, historie, lidová kultura a folklór, sborový zpěv, klasická kytara, lukostřelba